Adatvédelmi nyilatkozat


A Gyorscsatlakozók. hu Kft. mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.gyorscsatlakozok.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján jár el. A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

Adatkezelő a Jelen Szabályzat tekintetében:

  • Adatkezelő: Gyorscsatlakozók.hu Kft.
  • Székhelye: 2081 Piliscsaba Ferenc forrás útja 28.
  • Postacíme: 1047 Budapest, Baross u. 79-89.
  • Elektronikus (e-mail) cím: [email protected]
  • Nyilvántartó bíróság: Pest megyei Törvényszék Cégbírósága
  • Cégjegyzékszáma: 13-09-138638
  • Adószáma: 22741011-2-13

A Gyorscsatlakozok.hu Kft. elkötelezte magát a felhasználók személyes adatainak védelme mellett. A Gyorscsatlakozók.hu Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit betartva tiszteletben tartsa az Ön magánéletét. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében Ön eldöntheti, mely adatait adja meg a Gyorscsatlakozók.hu Kft. részére az Interneten keresztül, adatainak a Gyorscsatlakozók.hu Kft. által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban történő kezelése céljából. Ön az adatai megadásával felhatalmazza a Gyorscsatlakozók.hu Kft.-t a személyes adatai jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerint történő kezelésére. Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. A Gyorscsatlakozók.hu Kft. a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célból használja fel. Az Adatkezelési Szabályzatot a Gyorscsatlakozók.hu Kft. jól látható helyen teszi közzé, az megtalálható a Gyorscsatlakozók.hu Kft. oldalán (www.gyorscsatlakozok.hu).

Személyes adatok


A Gyorscsatlakozók.hu Kft. oldalát kilétének felfedése vagy bármiféle személyes adatának megadása nélkül is megtekintheti. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a Gyorscsatlakozók.hu Kft -nek és partnereinek szüksége van az Ön adataira. Biztos lehet abban, hogy személyes adatainak felhasználása kizárólag az Ön és a Gyorscsatlakozók.hu Kft. közötti kapcsolat javítása érdekében történik. Még mielőtt megadná ezeket az adatokat, tájékoztatni szeretnénk arról, hogy Önnek joga van jelezni azt, hogy amennyiben nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a Gyorscsatlakozók.hu Kft. az adatokat további megkeresés céljára felhasználja, biztosítjuk arról, hogy ebben az esetben a Gyorscsatlakozók.hu Kft. tiszteletben tartja kérését. Az érintett bármikor kérhet tájékoztatást az adatkezelő által kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor jogosult kérni a kezelt adatainak pontosítását vagy törlését.

Az adatkezelés célja

A Gyorscsatlakozók.hu Kft. által végzett adatkezelések elsődleges célja a weboldal tartalmának hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása. A Gyorscsatlakozók.hu Kft. által végzett adatkezelések további célja a Felhasználók azonosítása, a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása; és a Szabályzat érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása. A Gyorscsatlakozók.hu Kft. ezen felül jogosult valamennyi Felhasználó részére a weboldal működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. A Gyorscsatlakozók.hu Kft. a Felhasználók által megadott adatokat csak üzletszerzés, üzletkezelés céljára használja fel mindaddig, amíg ez visszavonásra nem kerül.
Személyes adatok felhasználása és közzététele


A következő bekezdések részletesen ismertetik, hogy a Gyorscsatlakozók.hu Kft-nél miképpen történik a személyes adatok kezelése, és hogy kik számára elérhetők ezek az adatok. Csak bizonyos bekezdések vonatkoznak Önre, attól függően, hogy mely oldalakra látogat el.

Marketing célú felhasználás

Az oldalakon megadott információkat a Gyorscsatlakozók.hu Kft. marketing céljára is felhasználhatja.
A Gyorscsatlakozók.hu Kft. oldalaival kapcsolatos egyéb megjegyzések

Bizonyos esetekben a Gyorscsatlakozók.hu Kft. adott oldalai tartalmazhatnak a használattal és az információ kezelésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket is.
Az adatok biztonsága és minősége

A Gyorscsatlakozók.hu Kft. célja, hogy megvédje a személyes azonosításra alkalmas adatainak minőségét és épségét.
Szállítók

A Gyorscsatlakozók.hu Kft. bizonyos esetekben saját maga számára szállítóin keresztül gyűjt, használ fel, elemez és dolgoz fel adatokat. A Gyorscsatlakozók.hu Kft. gyakorlata az, hogy ilyen esetekben elvárja a szállítóktól, hogy az adatokat a Gyorscsatlakozók.hu Kft. alapelveivel megegyezően kezelje.
Cookie-k és külső médiacégek

A Gyorscsatlakozók.hu Kft. az oldalak látogatóiról időnként név nélküli információkat is gyűjt, így az ügyfelek jobb kiszolgálásban részesülhetnek.
Cookie

A “cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a felhasználó számítógépének merevlemezén. A webhelyen használt cookie-k elfogadásával nem ad meg személyes adatokat. A cookie-k általában “munkafolyamat” cookie-k vagy “állandó” cookie-k. “Munkafolyamat” cookie-k csak a webhely használata során, vagy a böngészőablak bezárásáig maradnak a számítógépen. Az így kapott adatok összegzése alapján következtethetünk felhasználóink webhelyhasználati szokásaira. Ez alapján pedig idővel egyre jobb és jobb egyéni tartalmat és élményt kínálhatunk felhasználóinknak, miközben webhelyünk hatékonyabban használhatóvá válik. “Állandó” cookie-k azok, amelyek a felhasználó számítógépén maradnak. Céljuk az egyéni tartalom és a regisztrációs szolgáltatások elősegítése. Az “állandó” cookie-kat a felhasználó le tudja törölni a számítógépéről. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy a webhely egyes funkciói nem lesznek elérhetők az Ön számára, és némelyik weblap nem megfelelően jelenik majd meg.
Külső médiacégek

A Gyorscsatlakozók.hu Kft. külső cégek (pl.: Google) médiaképviselőinél igényelheti, hogy más cégek webhelyén a Gyorscsatlakozók.hu Kft. termékek és szolgáltatások reklámját helyezze el. Azokon a webhelyeken, ahol megjelenik a Gyorscsatlakozók.hu Kft. reklámja, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a médiacég cookie-t vagy webes jelzőt helyez el a számítógépén. Az online médiacég ez alapján ismerheti fel a számítógépet, amikor az visszatér a webhelyre, illetve így tudja lemérni reklámok hatékonyságát. Ezek az adatok névtelenek, nem kapcsolódnak a felhasználó számítógépén található személyes adatokhoz, sem a Gyorscsatlakozók.hu Kft. adatbázisaihoz. Az adatot kizárólag a médiacég használja fel a reklám hatékonyságának és az adott tartalom iránti érdeklődési szint felméréséhez. A Gyorscsatlakozók.hu Kft. nem férhet hozzá az online médiacégek által összegyűjtött adatokhoz.
Személyre szabott URL hivatkozások

A Gyorscsatlakozók.hu Kft. alkalmanként személyre szabott oldalakra viszi látogatóit. Ha ilyen webhelyre látogat, olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat találhat, amelyekről korábbi kapcsolatunk és az Ön által megadott adatok alapján úgy gondoljuk, hogy érdeklődésére tarthatnak számot. Az ilyen oldalak látogatása közben előfordulhat, hogy a Gyorscsatlakozók.hu Kft. adatokat gyűjt a látogatásáról, és ezeket az adatokat az Ön érdeklődésére számot tartó információk összeállításához használja fel. Az ilyen oldalakra többféle módon invitálhatjuk Önt: a személyre szabott URL-hivatkozást tartalmazó elektronikus levélben, a webhely regisztrációs lapján található megjegyzéssel, vagy egy adott weblapra történő bejelentkezést követően. Azzal, hogy egy olyan hivatkozásra kattint, amely személyre szabott weblapra viszi, beleegyezik abba is, hogy a Gyorscsatlakozók.hu Kft. az ilyen látogatásokról adatokat gyűjtsön. Ha nem szeretné, hogy a Gyorscsatlakozók.hu Kft. ilyen módon használjon fel adatokat, akkor egyszerűen ne kattintson rá az ilyen személyre szabott URL hivatkozásokra.
Adatok jogilag elrendelt közzététele

Bizonyos esetekben, például bírósági vagy egyéb hatósági határozat alapján a személyes adatok közzétehetők. Jogszabály kötelezővé teheti az adatszolgáltatást, ebben az esetben az adatszolgáltatáshoz nem szükséges az érintett jóváhagyása.
A Gyorscsatlakozók.hu Kft. felelősségének kizárása

A Gyorscsatlakozók.hu Kft. az általa működtetett oldalon a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben a Gyorscsatlakozók.hu Kft. tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, az oldalon belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve az oldal használata során kárt okozott, a Gyorscsatlakozók.hu Kft. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Gyorscsatlakozók.hu Kft. az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában. Az esetleges adatvédelmi incidensről a Gyorscsatlakozók.hu Kft. a tudomására jutásától számított 3 napon belül írásban értesíti a felügyeleti hatóságot (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság). Amennyiben a weboldal használata során a Felhasználók harmadik személyek adatait adják meg vagy használják fel (például a lapajánló szolgáltatás használata során), akkor kizárólag az adott Felhasználó felel az általa végzett adatkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítéséért, ideértve többek között a címzettként érintett harmadik személy előzetes hozzájárulásának beszerzését is.
Nem a Gyorscsatlakozók.hu Kft. oldalaira mutató hivatkozások

A Gyorscsatlakozók.hu Kft. oldalai az Ön széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. A Gyorscsatlakozók.hu Kft. az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatával vagy tartalmával kapcsolatban azonban nem vállal felelősséget. Javasoljuk, hogy személyes adatai megadása előtt mindig olvassa el az adott cég adatvédelmi szabályzatát. Előfordulhat az is, hogy egyes cégek úgy döntenek, megosztják a birtokukban levő személyes adatokat a Gyorscsatlakozók.hu Kft -vel. Az ilyen adattovábbításra a másik cég adatvédelmi szabályzata az irányadó.
Változtatásra vonatkozó értesítések

A jelen adatbiztonsági nyilatkozat hatályba lépésének dátuma: 2018. május 10. Amennyiben a Gyorscsatlakozók.hu Kft. jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, a változásokat és a változás dátumát közzétesszük, így Ön mindig tájékozódhat, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat, illetve az adatkezelésre vonatkozóan milyen lehetőségeket biztosítunk az Ön számára.
Adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések és elérés

A jelen adatbiztonsági nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdését elküldheti elektronikus levélben a [email protected] címre. Erre a címre írhat akkor is, ha kérdése van a Gyorscsatlakozók.hu Kft. adatkezelési gyakorlatával kapcsolatosan. A Gyorscsatlakozók.hu Kft. a lehető legrövidebb időn belül válaszol megkeresésére.